دوره کامل قهرمانی

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان

من می‌خوام یک قهرمان باشم!

ما برای موفقیت نیاز داریم روی سه قسمت کار کنیم: -ذهنیت قهرمانی -شخصیت قهرمانی -مهارتهای قهرمانی من، محمد رضا نادرلو (کوچ آموزشی و تحصیلی) در دوره قهرمانی به تو آموزش میدهم که چطوری روی هر سه مورد ذهنیت، شخصیت و مهارت کار کنی و قهرمان زندگی خودت باشی.

۰
490,000 تومان